Funktioner / Filarkiv

filarkivFilarkiv

 

Filarkivet är uppbyggt på samma sätt som bildarkivet, skapande av mappar och uppladdning av filer. Dessa filer kan länkas in direkt via sidhanteraren på t.ex. en sida.

För varje fil i arkivet, så visas även antal nerladdningar av filen.