Funktioner / Nyhetsbrev

nyhetsbrevNyhetsbrev

 

- samla nyheterna och skicka ut

 

Samla nyheter och annan information, och skicka sedan ut det till era prenumeranter.
Nyhetsbrev skapas lika enkelt som man skapar och redigerar sidor och nyheter.

 

Spamklassning av breven innan utskick. Detta för att minimera risken att fastna i diverse spamfilter.

 

Variabler i nyhetsbrevstext för att göra utskicken mer personliga samt hantering av grupper och prenumeranter på ett smidigt sätt.

 

Andra funktioner

 

Hantering av autosvar och studsade adresser

Statistik, visning m.m.

Import av kontakter

Kontakt grupper

Hantering och applicering av mallar